Tilmelding er bindende for hele sæsonen 24-25. For nye elever og elever, der har fået ny lærer, er der dog en prøvetid på 11 undervisningsgange, hvilket svarer til 1. rate.

Ved udmeldelse af nye elever efter 18. november betales for hele sæsonen. Der kan kun dispenseres fra denne regel ved særlige forhold f.eks. flytning eller længerevarende sygdom.
Udmeldelse SKAL ske pr. mail direkte til musikskolens administration: admin@ryparkenmusikskole.dk 


Man kan IKKE udmelde sig direkte til læreren.Ved lærerens sygdom: Ved lærerens sygdom erstattes timerne så vidt muligt, ellers refunderes betalingen.

Hvis eleven udebliver eller aflyser, bliver timerne ikke erstattet.


Undervisningen følger Københavns Kommunes ferie- og fridagskalender.


Ved specielle helligdage på Carolineskolen tilbyder musikskolen online-undervisning til Carolineskole-elever på den pågældende undervisningsdag, hvor skolen er lukket.
Musikskolen forbeholder sig ret til ændringer som f.eks. lærerskift og skemaændringer


Ryparken Musikskole - Gartnerivej 3 - 2100 København Ø - Tlf. 30303239