RMGeneralforsamling 2. juni 2013

 

Til stede: Louise Nathansen (ordstyrer), Mads Jensen, Nikolaj Bundvig, Christian Dall, Mona Møller, Pernille Keller, Henriette Birch Hansen, Thomas Nielsen, Hanne Lillemose og Karina Laugesen (referent)

 

  1. Louise Nathansen er ordstyrer.
  2. Dagsorden godkendt
  3. Bestyrelse 2012-13: Hanne Lillemose, Jørgen Thorup, Dan Amotz, Tue Lund, suppleant Thomas Nielsen.Tue Lund og Jørgen Thorup trækker sig.
  4. Bestyrelsens beretning godkendes
  5. Musikskolen er kommet ud med et overskud på cirka 100.000,- Grundet en ændring af regnskabsmetoden skyldes en del af overskuddet indtjening i 2011. Lønudgifterne i 2012 har været lavere end sidste sæson. Administrationsomkostningerne for 2012 er blevet væsentlige højere, det skyldes at musikskolen har indledt et samarbejde med et inkassofirma. Der bliver talt om muligheden for at musikskolen og Ryparken Lilleskole indgår et endnu tættere samarbejde, eksempelvis kunne flere af musiklærerne blive brugt mere i løbet af skoledagen, fx i forbindelse med teaterperioden. Henriette Birch Hansen foreslår at regnskab og administration todeles og at hun overtager regnskabsdelen og at Rasmus Bak fremover står for det administrative. Dette vedtages. For at skaffe økonomi til løn til Henriette Birch Hansen, stoppes samarbejdet med inkassofirmaet. Regnskabet godkendes.
  6. Kåre Madsen og Mona Møller stiller op til bestyrelsen og er valgt.
  7. Karina Laugesen stiller op som suppleant og er valgt.
  8. Musikskolens ønsker om at ekspandere til at blive hele bydelens musikskole, er stadigvæk et ønske men pt. arbejdes der ikke intensivt med dette ønske.  Det vurderes, at ønsket om ekspandere er en opgave for bestyrelsen. En sammenligning af priser mellem Ryparken Musikskole og de omkringliggende musikskoler skal iværksættes.   
  9. Musikskolens kalender sendes ud til alle forældre når skoleåret starter. På det kommende første konstituerende bestyrelsesmøde d. 13/8 kl. 16.30 fastlægges hele skoleårets bestyrelsesmøder. Der fremsættes forslag om, at noget af musikskolens overskud, benyttes til at opgradere musikskolens instrumenter.

 

Ryparken Musikskole - Gartnerivej 3 - 2100 København Ø - Tlf. 30303239