Ryparken Musikskolen er en forening der har til formål:

 

  • At tilbyde undervisning i musik til børn og unge.
  • Gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk, at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere.
  • At bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt.
  • Gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.
  • At virke til fremme af musikmiljøet på de samarbejdende skoler.

 

Ryparken Musikskole modtager økonomisk støtte fra Københavns Kommune under lov om folkeoplysning.

  

 

Ryparken Musikskole - Gartnerivej 3 - 2100 København Ø - Tlf. 30303239