Musikskoleleder
Louise Nathansen
Præsentation
Jeg har været musikskoleleder i Ryparken Musikskole siden 2001. Gennem alle årene har jeg arbejdet for at så mange børn og unge som muligt kan gå i musikskole på deres egen skole på  Østerbro og Bispebjerg og få glæde af at synge eller spille et instrument. Desuden er det et mål for mig, at alle får mulighed for at mærke det stærke musikalske fællesskab, når man spiller og synger sammen. Visionen har desuden hele tiden været at lave et lokalt inspirerende musikmiljø omkring de samarbejdende skoler.
Se hele beskrivelsen
Bestyrelsesmedlem
Allan Lohmann-olsen
Præsentation

Min interesse for musikskolen kommer af, at jeg har to døtre, som går til klaverundervisning på, hvad… femte år eller sådan. De går begge på Carolineskolen. Desuden går jeg også selv til klaverundervisning hos Mads.

Min interesse i musik er vel, at det altid har fyldt meget for mig. Det var først, da børnene blev store nok til, at der blev frigivet noget energi og tid, at jeg selv har fået lov til at tage et lille skridt ind i musikkens verden – som udøver.

Jeg er optaget af at fortsætte og måske udvikle det gode samarbejde mellem Musikskolen og Carolineskolen, så vi kan sikre, at børnene på Carolineskolen også fremover kan være en del af ’noget større’.

Se hele beskrivelsen
Næstformand
Camilla Bang
Præsentation

Jeg er uddannet musiker med vokal som hovedinstrument, fra Rytmisk Musik konservatorium, og arbejder som freelance musiker i teater -og musik branchen. 
Jeg har selv undervist i guitar, sangskrivning, sammenspil og teater i bl.a Teatermejeriet og på en teaterskole på Nørrebro, der hedder SceneN. Jeg har aldrig selv gået på musikskole, men har taget timer i guitar som ung, og sidenhen lært at udtrykke mig gennem musikken på min egen måde. Jeg synes det er spændende at tænke i alternative metoder, i forhold til at lære et instrument, og er meget optaget af hvordan man kan få glæde af at bruge musikken til at udtrykke sig igennem.
I mit arbejde i bestyrelsen håber jeg på at kunne være med til at åbne op og inspirere til anderledes måder at drive musikskolen og på den måde skabe grobund for nysgerrighed og åbenhed omkring musik.

Se hele beskrivelsen
Lærerrepræsentant i bestyrelsen
Stinus Seierup
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Administration og økonomi
Henriette Birch Hansen
Præsentation
Henriette er uddannet akademiøkonom og har mange års erfaring som regnskabschef på kreative institutioner.
Se hele beskrivelsen
Ryparken Musikskole - Gartnerivej 3 - 2100 København Ø - Tlf. 30303239