Musikskoleleder
Louise Nathansen
Præsentation
Jeg har været musikskoleleder i Ryparken Musikskole siden 2001. Gennem alle årene har jeg arbejdet for at så mange børn og unge som muligt kan gå i musikskole på deres egen skole på  Østerbro og Bispebjerg og få glæde af at synge eller spille et instrument. Desuden er det et mål for mig, at alle får mulighed for at mærke det stærke musikalske fællesskab, når man spiller og synger sammen. Visionen har desuden hele tiden været at lave et lokalt inspirerende musikmiljø omkring de samarbejdende skoler.
Se hele beskrivelsen
Bestyrelsesformand
Morten Blok Hellesøe
Præsentation
Som foreningsmenneske synes jeg det er naturligt at engagere sig i musikskolens arbejde, når man har børn, der er medlemmmer af Musikskolen. Jeg kan bidrage med struktur og organisering - og med at stille de dumme spørgsmål, da jeg ikke selv er specielt musisk.
Se hele beskrivelsen
Bestyrelsesmedlem
Constanze Stengert
Præsentation
51616101
”Det er fedt når musikundervisning kan være en naturlig del af børnenes hverdag. Ofte sætter logistikken og dermed krav om forældreinvolvering en stopper for det. Men med Ryparken Musikskoles profil med undervisning på selve skolen åbner der sig muligheder for mange flere børn - og det synes jeg er genialt. Jeg har været formand for en stor børnehave og vuggestue i Nordvest kvarteret og har derfra en masse erfaring ift. bestyrelsesarbejde.”
Se hele beskrivelsen
Kristian Jensen
Præsentation
Jeg har selv haft min gang på musikskole, da jeg var barn og fik bl.a. her tændt den gnist, der har gjort, at jeg har arbejdet med musik og drama lige siden.
Jeg glæder mig til at kunne bruge min faglige ballast til at løfte musikskolen fremadrettet. Jeg vil desuden have fokus på marketing og vores kommunikation udadtil. Det er mit håb, at jeg kan være med til at skabe endnu mere kendskab til Ryparken Musikskole, så vi kan give flest mulige børn et musikalsk fundament.

Se hele beskrivelsen
Næstformand
Camilla Bang
Præsentation

Jeg er uddannet musiker med vokal som hovedinstrument, fra Rytmisk Musik konservatorium, og arbejder som freelance musiker i teater -og musik branchen. 
Jeg har selv undervist i guitar, sangskrivning, sammenspil og teater i bl.a Teatermejeriet og på en teaterskole på Nørrebro, der hedder SceneN. Jeg har aldrig selv gået på musikskole, men har taget timer i guitar som ung, og sidenhen lært at udtrykke mig gennem musikken på min egen måde. Jeg synes det er spændende at tænke i alternative metoder, i forhold til at lære et instrument, og er meget optaget af hvordan man kan få glæde af at bruge musikken til at udtrykke sig igennem.
I mit arbejde i bestyrelsen håber jeg på at kunne være med til at åbne op og inspirere til anderledes måder at drive musikskolen og på den måde skabe grobund for nysgerrighed og åbenhed omkring musik.

Se hele beskrivelsen
Suppleant i bestyrelsen
Allan Lohmann-olsen
Præsentation

Min interesse for musikskolen kommer af, at jeg har to døtre, som går til klaverundervisning på, hvad… femte år eller sådan. De går begge på Carolineskolen. Desuden går jeg også selv til klaverundervisning hos Mads.

Min interesse i musik er vel, at det altid har fyldt meget for mig. Det var først, da børnene blev store nok til, at der blev frigivet noget energi og tid, at jeg selv har fået lov til at tage et lille skridt ind i musikkens verden – som udøver.

Jeg er optaget af at fortsætte og måske udvikle det gode samarbejde mellem Musikskolen og Carolineskolen, så vi kan sikre, at børnene på Carolineskolen også fremover kan være en del af ’noget større’.

Se hele beskrivelsen
Lærerrepræsentant i bestyrelsen
Stinus Seierup
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Administration og økonomi
Henriette Birch Hansen
Præsentation
Henriette er uddannet akademiøkonom og har mange års erfaring som regnskabschef på kreative institutioner.
Se hele beskrivelsen
Ryparken Musikskole - Gartnerivej 3 - 2100 København Ø - Tlf. 30303239