Sæsonen løber fra mandag den 14. august og har 32 undervisningsgange + 2 koncerter.

Musikskoleundervisningen ligger hverdage i tidsrummet mellem kl. 13.35 og 19.00. SFO-børn har første prioritet i tidsrummet mellem kl. 13.35 og 17.00.

Kalender: Undervisningen følger Ryparken Lille Skoles ferie og fridage. 

Ved tilmelding til musikskolen opkræves et årligt administrationsgebyr på kr. 200 kr. pr. elev (Hold 999) Årsgebyret dækker udgifter i forbindelse med ledelse, administration og koncerter. 

Tilmeldingsfrist er 1. juli.
 Derefter kan tilmelding stadig finde sted, men med begrænsede pladser. 

Tilmelding foregår efter "først til mølle"-princippet. Dvs.: Jo hurtigere du melder dig til, jo sikrere kan du være på at få en plads.

Tilmelding er bindende for hele sæsonen. For nye elever og elever, der har fået ny lærer, er der dog prøvetid på 11 undervisningsgange, hvilket svarer til betaling for 1. rate.

Betaling for undervisningen falder i 3 rater:

1. oktober (1/3), 1. januar (1/3) og 1. april (1/3)  

Der ydes 20 % rabat på det billigste fag/hold, hvis man melder sig til flere fag/hold.

Du er velkommen til at kontakte musikskolens administrator Henriette Birch Hansen på admin@ryparkenmusikskole.dk, eller i administrationens træffetid mandage 16.30-18.00 eller onsdage 16.30-18.00 hvis der er spørgsmål ang. betaling.

Musikskolen forbeholder sig ret til ændringer som f.eks. lærerskift og skemaændringer. 


Ryparken Musikskole - Gartnerivej 3 - 2100 København Ø - Tlf. 30303239