Priser for sæson 18-19.  32 undervisningsgange + 2 koncerter. 

Scroll ned for at se priserne på Ryparken Lille Skole/Carolineskolen, Apollon/Hareskoven og Lundehusskolen.
 
Ryparken Lille Skole og Carolineskolen:
 
Prisliste 2018/2019 Ryparken Lille Skole/Carolineskolen
        Pr. sæson   Pr. rate  
Instrumentalundervisning 20 min   4.058 1.353  
Instrumentalundervisning 30 min   5.920 1.973  
Instrumentalundervisning 40 min   7.746 2.582  
             
Instrumentalundervisning hold af 2, 30 min 3.438 1.146  
Instrumentalundervisning hold af 3, 40 min 3.056 1.019  
             
Sammenspil 60 min     2.070 690  
Sammenspil Banddoktor   Efter aftale  Efteraftale  
     
Rytmehans 0.-1. klasse 30 min   1.219 406  
             
Minikor 45 min     1.567 522  
Store kor 60 min     2.070 690  
Voksenkor 90 min     2.438 813  
 
Årligt administrationsgebyr   200    
 
Apollon Hareskoven 
 
 Prisliste 2018-19 Apollon
  Pr. sæson   Pr.      rate
Instrumentalundervisning 20 min. 4.271  1.424
Instrumentalundervisning 30 minutter 6.406  2.135

Instrumentalundervisning hold af 2 elever, 30 min 3.203 1.068
Instrumentalundervisning  hold a 3 elever, 40 min 2.848 949
     
Sammenspil 60 min. 2.136 712
Musikkarrusel 30 min 1.326 442
 
Billedkunst 2 timer 2.563 854
Adm. gebyr 200  
 
 
Lundehusskolen 
 
 Prisliste 18-19 Lundehusskolen
  Pr. sæson Pr. rate
Instrumentalundervisning 20 min 4.426 1.475
Instrumentalundervisning
30 min. 
6.584 2.195
Instrumentalundervisning
40 min. 
8.779 2.926
     
Instrumentalundervisning
hold af 2 elever 30 min.
3.534 1.178
Instrumentalundervisning
hold af 3 elever 40 min.
3.142 1.047
     
 Sammenspil 60 min. 2.203 734
 

Billedkunst 0-3. klasse
2 timer
2.903 968
Billedkunst 4.-7. klasse
 2,5 time
3.629 1.210
Billedkunst 8. kl. og op
2,5 time 
3.629 1.210
     
Årligt administrationsgebyr 200  
 
 
 
Tilmelding er bindende for hele sæsonen. For nye elever og elever, der har fået ny lærer, er der dog prøvetid på 11 undervisningsgange, hvilket svarer til betaling af 1. rate.

Ved udmeldelse efter 18. november betales for hele sæsonen. Der kan kun dispenseres fra denne regel ved særlige forhold f.eks. flytning eller længerevarende sygdom.
Udmeldelse skal ske pr. mail direkte til musikskolens administration: admin@ryparkenmusikskole.dk
 
Ryparken Musikskole - Gartnerivej 3 - 2100 København Ø - Tlf. 30303239