Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Bestyrelsens beretning:

Fremlæggelse+godkendelse

4. Revideret regnskab

Fremlæggelse + godkendelse

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

Dorte Ebbehøj og Trine Gandil trækker sig fra bestyrelsen.

Morten Ebbehøj og Tine Huge er på valg og genopstiller.

Valg af 1 suppleant (Helle Stage genopstiller)

6. Indkomne forslag

7. Evt.

Ryparken Musikskole - Gartnerivej 3 - 2100 København Ø - Tlf. 30303239